Saziv godišnje Skupštine akcionara AD Dijamant 2009

Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin za četvrtak 25.06.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa “Cinema”...

Dobro Jutro Junior margarin, HALAL, Novo podno skladište

Dobro Jutro Junior margarin, HALAL, Novo podno skladište

Izgradnja pogona za primarnu preradu uljarica, tzv. Podno skladište, u koje je ugrađena najsavremenija nemačka tehnolgija, kapaciteta 50.000t. Celokupna proizvodnja...

Dijamant dobitnik nagrade “Najbolje iz Srbije 2008.”

Dijamant dobitnik nagrade “Najbolje iz Srbije 2008.”

Jestivo rafinisano suncokretovo ulje već decenijama je najprepoznatljiviji brend kompanije Dijamant AD iz Zrenjanina na tržištu. U tradicionalnoj akciji “Najbolje...

Saziv godišnje Skupštine akcionara 2008

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA “DIJAMANT” AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora “DIJAMANT” AD ZRENJANIN  od16.10.2008. godine,...

Saziv godisnje Skupstine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 23.05.2008....

Godišnji izveštaj o poslovanju 2007

U skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS”...

Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor

Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor

Od sredine 2005. Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor.