Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu akcionara zakazana za 28.06.2012. godine

Odluka o dopuni Dnevnog reda za redovnu Skupstinu akcionara 28. VI 2012. Predlog dopune Dnevnog reda

Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine: Finansijski izveštaji 2011 Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011 Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011...

Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine: Finansijski izveštaji 2011 Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011 Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011...

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5....

Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara “Dijamant” AD zrenjanin

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD...

Dijamant poklonio nove sprave za igru vrtiću Bambi

Gradonačenik Zrenjanina Mileta Mihajlov i generalna direktorka kompanije “Dijamant” Slavica Kešelj u ponedeljak, 18. jula, svečano su otvorili deo igrališta...

Održavanje godišnje skupštine akcionara 2011

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...