Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara DIJAMANT-a koja je održana 04.05.2017. godine