Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 5 kom

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 5 kom