Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 36 komada

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija-36 komada