Obaveštenje o sticanju akcija

Obaveštenje o sticanju akcija-28 kom