Obaveštenje o sticanju akcija 533

Obaveštenje o sticanju akcija-533 kom