Dijamant a.d.

Temišvarski drum 14
23101 Zrenjanin
Srbija

CENTRALA
Tel.: +381 23 551 001;
Fax: +381 23 546 347
E-mail: office@dijamant.rs

BESPLATNI INFO TELEFON
0800 050 500
radnim danima od 08.00-16.00h

Sugestije i reklamacije na naše proizvode možete poslati na sledeći mail: reklamacija@dijamant.rs i marketing@dijamant.rs

MARKETING
Tel.:   0800 050 500
E-mail: marketing@dijamant.rs


PRODAJA DOMAĆE TRŽIŠTE

Tel.: +381 23 551 347
E-mail: prodaja@dijamant.rs


PRODAJA IZVOZ

Tel.: +381 23 551 352
E-mail:izvoz@dijamant.rs, export@dijamant.rs


NABAVKA

Tel.: +381 23 551 438, Tel.: +381 23 551 424
E-mail: nabavka@dijamant.rsuvoz@dijamant.rsimport@dijamant.rs


NABAVKA ULJARICA

Tel.: +381 23 551 316
E-mail: nabavka.uljarica@dijamant.rs


LOGISTIKA

tel. +381 23 551 435, +381 23 551 420
e-mail: logistika@dijamant.rs

FINALNA PROIZVODNJA
Tel.: +381 23 551 213, +381 23 551 375
E-mail: finalna.proizvodnja@dijamant.rs


FINANSIJE

Tel.: +381 23 551 262
E-mail: finansije@dijamant.rs


LJUDSKI RESURSI

Tel.: +381 23 551 115
E-mail: ljudski.resursi@dijamant.rs


UPRAVLJANJE KVALITETOM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Tel.: +381 23 551 081
E-mail: kvalitet@dijamant.rs


KONTROLA KVALITETA

Tel.: +381 23 551 092
E-mail: kvalitet@dijamant.rs


KONTAKT ZA HITNE SLUČAJEVE

+381 23 551 108
ponedeljak-nedelja, od 00-24h

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUTIVNI CENTRI:

1. DC Beograd
ul. Auto-put Beograd – Novi Sad bb, 11 273 Beograd
tel.  +381 (0) 11 37 732 41  11 37 732 35
fax. +381 (0) 11 37 732 40


2. DC Niš

Kralja Aleksandra br. 1, 18204 Donji Matejevac,
tel. +381 (0) 18 209 – 200,
tel/fax. +381 (0) 18 209 – 444


3. DC Zrenjanin

ul. Temišvarski drum br. 14, 23 000 Zrenjanin
tel.  +381 (0) 23 551-605; +381 (0) 23 551-343
fax. +381 (0) 23 551-604


4. DC Vrbas

ul. Laze Kostića bb, 21 460 Vrbas
tel.  +381 (0) 21 79 54 804 +381 (0) 21 79 54 805
fax. +381 (0) 21 79 54 808


5. DC Čačak

ul. Preljina  bb, 32 000 Čačak
tel. +381 (0) 32 382-211
fax. +381 (0) 32 373 – 250

Pogledajte interaktivnu kartu naših distributivnih centara

OTKUPNI CENTRI

Anita Pilipović
Mob: +381 65 228 07 83
anita.pilipovic@dijamant.rs

Danilo Teodinov
Mob: +381 65 606 15 13
danilo.teodinov@dijamant.rs

Željko Arsenov
Mob: +381 65 506 37 28
zeljko.arsenov@dijamant.rs

Milan Mitrović
Mob: +381 65 228 08 20
milan.mitrovic@dijamant.rs

Milan Kralj
Mob: +381 65 228 08 25
milan.kralj@dijamant.rs

Nikola Veljković
Mob: +381 65 506 37 24
nikola.veljkovic@dijamant.rs

Danilo Grujić
Mob: +381 65 606 15 12
danilo.grujic@dijamant.rs

Nenad Nikolin
Mob: +381 65 506 37 23
nenad.nikolin@dijamant.rs