Dopunu dnevnog reda za skupštinu akcionara 28.11.2017 god

Odluka NO o skidanju sa dnevnog reda vanredne skupštine tačke 2.16. Odluka NO o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine Dopuna...