Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006), člana 6. i...

Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Dijamant 2010

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD...

Održana skupština akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006), člana 6. i...

Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), člana...

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Dijamant ad Zrenjanin

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD...

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara dijamant ad zrenjanin 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD...

Izveštaj o bitnom događaju – održavanje godišnje skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), člana...

Poziv za godišnju skupštinu akcionara dijamant 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD...

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva 2010

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom...