Šareni Kuglof

Šareni Kuglof

Izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara 28.11.2017.

Informacija o održanoj Skupštini 28.11.2017. Pregled glasanja 28.11.2017. Spisak prisutnih akcionara 28.11.2017. Donete Odluke 28.11.2017.